Ziekmelding

Ziekmelding

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 7.45 uur en 8.20 uur telefonisch door via 036 - 532 12 43.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact met de ouders op.