Ziekmelding

Ziekmelding

Wanneer uw kind vanwege ziekte niet op school kan komen, geeft u dat dan aan via  https://bommelstein-asg.mijnschoolinfo.nl/ of bel tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 036 - 532 12 43. Dit kan ook ingesproken worden in de voicemail. Voor verlof kunt u een formulier halen bij de leerkracht van uw kind.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact met de ouders op.