Onze school

Welkom op de website van Bommelstein

Ons Daltononderwijs wordt gekenmerkt door 5 principes: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Op 18 april 2012 heeft onze school opnieuw het Daltoncertificaat ontvangen voor de komende 4 jaar. Sinds vorig schooljaar heeft de school naast de eerstgenoemde 3 principes het reflecteren een belangrijke plaats gegeven. Om tot reflecteren te komen moet er een proces zijn van evalueren ( alternatieven kiezen-uitproberen-handelen/ervaring-terugblikken-bewustwording van essentiele aspecten). Niet alleen de leerlingen reflecteren, ook de leerkracht. Op Daltonschool Bommelstein nemen we de ouders van onze kinderen ook mee in bovengenoemde processen, wat heeft geleid tot activiteiten geinitieerd vanuit de kinderraad in samenwerking met het team en de ouderraad. Bijvoorbeeld het organiseren van Koningsdag 2013. En nu is het team samen met de kinderen en ouders bezig met de voorbereidingen van ons 25-jarig jubileum aan het begin van schooljaar 2015-2016.

Eind augustus 2015 heeft de school van de inspectie een verlenging gekregen van het basisarangement. Uiteraard zijn wij daar enorm trots op!