Groep 8

Hieronder vindt u alle informatie wat nodig is m.b.t. groep 8

Rekenen

​Wij werken in groep 8 met Wereld in Getallen. Het eerste half jaar werken wij in 4 blokken. In onderstaande bestanden kunt u zien wat er behandeld wordt. Het laatste half jaar gaan wij alle geleerde thema's herhalen.

Rekendoelen Blok A1

Rekendoelen Blok A2

Rekendoelen Blok A3

Taal

Wij werken met Taalactief.  Er zijn 8 verschillende thema's waarin gewerkt wordt aan woordenschat en taalverkennen. Hieronder staan de bestanden waar u kunt zien waar aan gewerkt wordt. Woordernschat is per thema, taalverkennen voor het hele schooljaar.

Taalverkennen Woordsoorten

Taalverkennen Zinsdelen

Woordenschat Thema 1

Woordenschat Thema 2

Woordenschat Thema 3

Woordenschat Thema 4

Woordenschat Thema 5

Woordenschat Thema 6

Woordenschat Thema 7

Woordenschat Thema 8

Spelling

Wij werken met Taalactief.  Er zijn 8 verschillende thema's waarin gewerkt wordt aan spelling en grammatica. Hieronder staan de instapkaarten en bestanden waar u kunt zien waar aan gewerkt wordt en hoe wij het toepassen. 

Grammatica Hulpkaart

Spelling instapkaarten

Engels

Wij werken met de methode 'Take it easy'. In een schooljaar werken wij in 6 verschillende units. Elke unit heeft een eigen thema waarin we leren: luisten, spreken, begrijpen en natuurlijk de woorden die bij dat thema horen. Hieronder staat hoe wij de leerlingen toetsen na een behandelde unit, een voorbeeldtoets en de woordenlijsten per unit.

Uitleg Take it easy

Voorbeeld toets Engels

Wereldoriëntatie

​Wij werken met de methode Argus Clou. Argus Clou is ‘professor in alles’: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Hij daagt kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries en onderzoeken kijkplaten. Met Argus Clou leer je ze aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op een spannende manier! Hieronder de samenvattingen en begrippen die bij de thema's horen.

Aardrijkskunde samenvattingen en begrippen

Geschiedenis samenvattingen en begrippen

Natuur samenvattingen en begrippen