Peuterspeelzaal Bommeltje

Speelmere is dit schooljaar gestart met het huren van een lokaal in het gebouw van Bommelstein.

Hier kunnen groepen kinderen worden opgevangen vanaf twee-en-eenhalf jaar. Op dit moment zijn er echter nog onvoldoende aanmeldingen.

Voor meer informatie over deze opvang http://www.speelmere.nl/

Op deze manier kunt u uw peuter en uw kleuter in het zelfde gebouw onderbrengen. Tussen Bommelstein en Speelmere wordt samengewerkt om bijvoorbeeld aan dezelfde thema's te werken.