Onderwijs

De vraag wat Daltononderwijs is en wat er in het Daltononderwijs anders is dan in andere traditionele scholen is het antwoord van Parkhurst (de grondlegster) zelf: "Dalton is no method, no system, it's an influence": geen methode, geen systeem, maar een beinvloeding.

Via de website van het Daltononderwijs in Nederland kunt u veel meer lezen over het aanbod binnen de Daltonscholen: http://www.dalton.nl/daltononderwijs. Uiteraard heeft iedere school de vrijheid om deze samen met het team, de ouders en de kinderen verdere invulling te geven.