Naschools aanbod

Op de woensdagmiddagen organiseert de schaakclub van Almere bijeenkomsten vanaf half twee in Bommelstein. Uw kind kan zich hiervoor aanmelden bij zijn/haar eigen leerkracht of de directie.

De schaakclub van Bommelstein kent serieuze Nederlandse talenten waar we allemaal enorm trots op zijn.

Verder organiseert school of de ouderraad verschillende activiteiten als Schoolvoetbal en de Avondvierdaagse.

Dit jaar zijn we ook gestart met het Mad Science. We hopen hier volgend schooljaar mee door te kunnen gaan, vanwege de enorme belangstelling. Mad science is voor de kinderen vanaf groep 4. 

Verder neemt de school actief deel aan Playing for Success. Vier maal per jaar kunnen we kinderen van groep 7 en 8, na schooltijd, een lesaanbod doen op de velden van Almere City FC, de Kemphaan en De Kunstlinie. Kinderen krijgen hier oefeningen waarbij het vooral gaat om succeservaringen. Voor meer informatie http://www.playingforsuccess.asg-almere.nl/.

Elke vrijdagmiddag komt de buurtcoach sporten met kinderen op het schoolplein.