De overblijf / naschoolse opvang / verlof

Het is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogelijk om uw kind(eren) te laten overblijven. U geeft hierbij zelf  's morgens eten en drinken mee, naast het tien-uurtje. Via het ouderprotaal Mijnschoolinfo.nl https://bommelstein-asg.mijnschoolinfo.nl/ kunt u uw kind, dagelijks opgeven voor 8.30 uur.

Daarna wordt, in het kader van de veiligheid ( 10 kinderen met 1 overblijfmedewerker) gepland hoeveel medewerkers er deze dag nodig zijn voor de opvang tussen de middag.

Via ons rekeningnummer NL46 INGB 0003 8489 28 kunt u de betalingen vooraf regelen. Met hierbij de vermelding van de naam van uw kind(eren)  en de groep. 

Indien uw kind niet op school komt vanwege tanartsbezoek, doktersbezoek e.d. dient u tijdig verlof aan te vragen middels een verlofformulier. In de link de bijlage: /sites/bommelstein.asg-almere.nl/files/images/formulier_verlofaanvraag_2015-2016_.pdf