Activiteitencommissie

Vanaf schooljaar 2015/2016 heeft de Ouderraad  een nieuwe naam: Activiteitencommissie. Deze naam sluit beter aan bij de dagelijkse zaken die door deze groep enthousiaste ouders wordt gedaan: het organiseren van diverse activiteiten, samen met de andere ouders om het schooljaar voor onze kinderen extra leuk te maken.

Naast het organiseren van activiteiten is de Activiteitencommissie een verbindende factor tussen ouders, schoolleiding en MR in het geval u deze niet rechtstreeks wilt of kunt benaderen. Meer hierover kunt u lezen in ons Huishoudelijk Regelement.

Wij werken aan de hand van een begroting waarbij we rekenen op uw ouderbijdrage. Deze wordt door school geïnt en overgemaakt naar de rekening van de Activiteitencommissie. Wij zorgen ervoor dat het geld uitsluitend wordt besteed aan de evenementen ten gunste van de kinderen!

De volgende ouders zitten in de OR:

Voorstellen ouders

Vragen of aanmelden als lid of hulpouder? Stuur ons een email.